Πηνελόπη Κωνσταντάκη Δικηγόρος

Τα άρθρα μας

Εργατικά Θέματα: Εργαζόμενοι Ιδιωτικού τομέα και αποζημίωση

Γράφει η Πηνελόπη Κωνσταντάκη, Δικηγόρος Αθηνών (ΔΣΑ)

”Εργαζόμενοι Ιδιωτικού Τομέα και Αποζημίωση”

Αρχικά ας εξετάσουμε την μορφή της συγκεκριμένης εργασίας.

Πρόκειται για εξαρτημένη σχέση εργασίας, όπου μετά την υπογραφή της σύμβασης πρόσληψης, ξεκινά και επίσημα ο εργαζόμενος να αμείβεται και να ασκεί τα καθήκοντα του. Υποχρεωτικά μέσα σε αυτή, αναφέρονται οι όροι της (ειδικότητα, ωράριο, μισθός). Από την στιγμή εκείνη και μετά και ο εργοδότης και ο εργαζόμενος δεσμεύονται το ίδιο, για την τήρηση των όρων.

Συχνά τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στην οικονομία μας ή εξαιτίας δόλιων συμπεριφορών από τους εργοδότες, οι εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν έγκαιρα τους μισθούς τους. Είναι γεγονός, πως στην σημερινή εποχή, οι εργασιακές σχέσεις δυσκολεύουν, τα ποσοστά ανεργίας παραμένουν υψηλά και οι περιπτώσεις όπου οι εργοδότες δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς τους εργαζόμενους, γίνονται όλο και συχνότερες. Μάλιστα, αρκετές φορές, οι εργοδότες, καθυστερούν να δώσουν έστω και μια προκαταβολή (έναντι μισθών) από τις οφειλές τους.

Αν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μισθωτός διαρκούν μεγάλο χρονικό διάστημα και αρκετά συχνά, τότε δικαιωματικά μπορεί ο εργαζόμενος να προχωρήσει σε συγκεκριμένες κινήσεις. Η Διαδικασία της εργατικής διαφοράς είναι μία από αυτές. Πρόκειται για ”ειρηνική” και ανέξοδη λύση, μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη, όπου οι εκπρόσωποι τ ων δύο μερών, προσπαθούν να επιλύσουν το ζήτημα. Σήμερα είναι κάτι αρκετά σπάνιο. Η κατάθεση μήνυσης είναι ακόμη μία κίνηση που μπορεί να κάνει ο εργαζόμενος, ισχυρή και ασφαλής. Μέσα από αυτή, ο εργοδότης θα τιμωρηθεί για τις παραβάσεις του, εφόσον αποδειχθεί ότι τις διέπραξε. Αντί αυτού λοιπόν, πιθανά ο εργοδότης να προχωρήσει σε εξόφληση των οφειλών του προς τον εργαζόμενο. Η αγωγή είναι μια ακόμη αποτελεσματική κίνηση. Σε περίπτωση δικαίωσης του εργαζόμενου, ακολουθείται η διαδικασία είσπραξης των χρημάτων από τον εκπρόσωπο του. Άλλες κινήσεις είναι η Επίσχεση εργασίας και κήρυξη σε πτώχευση (εμπορική ιδιότητα εργοδότη). Φυσικά κάποιες λειτουργούν και σε συνδυασμό, όπως η προσφυγή σε ποινικά και αστικά δικαστήρια ταυτόχρονα.

Βέβαια πια, υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες για τις ενέργειες αυτές.

Αν αντιμετωπίζετε παρόμοια θέματα με την εργασία σας τότε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.