Πηνελόπη Κωνσταντάκη Δικηγόρος

Τα άρθρα μας

Επιτυχία Γραφείου: Διαγραφή οφειλής ύψους 30.000€

Παράλληλα με την δικαστική απόφαση, προστατεύονται από ρευστοποίηση, δύο ακίνητα του δανειολήπτη και κληρονομιαία μερίδια.

Απόφαση ελπίδας, για χρέη ιατρού εν ενεργεία, διαζευγμένου, με 3 τέκνα, από την Αθήνα.

Αναλυτικά

Με την 3645/2020, απόφαση της Ειρηνοδίκου Αθηνών κας Αικατερίνης Λούκου, αποφασίστηκε η διαγραφή οφειλής ύψους 30.000€ περίπου, από 3 χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.

Ο εν ενεργεία ιατρός, βλέποντας την απότομη πτώση των εισοδημάτων του αλλά και τα σημαντικά οικονομικά θέματα που προέκυψαν λόγω ανεργίας των τέκνων του , κατέφυγε σε εμάς για την διάσωση της κύριας κατοικίας του, του ιδιόκτητου ιατρείου του και κάποια κληρονομιαία μερίδια ασήμαντα για ρευστοποίηση.

Τα 140.000 ευρώ, από οφειλή σε στεγαστικό δάνειο και η δόση των 1300€, ήταν πια αδύνατον να καταβάλλονται σταθερά και ενήμερα προς τις Τράπεζες, καθώς η κρίση επηρέασε σημαντικά και το πελατολόγιο του ιατρείου. Η πτώση των εισοδημάτων από την εισαγωγή της αίτησης μέχρι και σήμερα άγγιξε το ποσοστό του 60% .

Έπειτα από τις νομικές ενέργειες κατάφερε να εξασφαλίσει μια βιώσιμη δόση για τα δάνεια του και πλέον να ζήσει αξιοπρεπώς.

Ειδικότερα

Το δικαστήριο απέρριψε όλες τις ενστάσεις των Τραπεζών, δέχτηκε την μόνιμη αδυναμία πληρωμών του δανειολήπτη και κυρίως προστάτεψε από κάθε καταδιωκτικό μέτρο την περιουσία του, αξίας 350.000€ περίπου.

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντος, ήτοι την οριζόντια ιδιοκτησία (οροφοδιαμέρισμα) του πέμπτου (Ε) ορόφου πάνω από το ισόγειο – πιλοτή πολυκατοικίας κειμένης στην Γλυφάδα Αττικής και επί της οδού πρώην Υμηττού, επιφανείας 121,55 τ.μ., της πλήρους κυριότητάς του (100%). Στην αποκλειστική χρήση της ανωτέρω οριζοντίου ιδιοκτησίας και των εκάστοτε ιδιοκτητών και ενοίκων της, ανήκει η ανοικτή θέση σταθμεύσεως αυτοκινήτου στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, επιφανείας 10,13 τ.μ. 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει προς τους α’ και β’ των καθ’ ων-πιστωτών, καθώς και προς το κυρίως παρεμβαίνον, με την ιδιότητά του ως διαχειριστή της αναφερομένης στο σκεπτικό της παρούσας, απαιτήσεως, για την αναφερομένη στην αμέσως ανωτέρω διάταξη, αιτία, 138 μηνιαίες δόσεις των 800 ευρώ (έκαστη εξ αυτών) και σε μία (1) μηνιαία δόση των 600 ευρώ, κατ’ αναλογική εφαρμογή των άρθρων 974 επ. ΚΠολΔ. Η αποπληρωμή θα ξεκινήσει από τον πρώτο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας αποφάσεως και θα γίνεται εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός.

Συνεχίζουμε δυναμικά, τον δίκαιο αγώνα μας , για την προστασία των δικαιωμάτων των δανειοληπτών.

Σκοπός μας, είναι πάντοτε η Λύση!

Αν και εσείς, αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ορθή εξυπηρέτηση των δανειακών σας υποχρεώσεων, επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα.


Κωνσταντάκη Πηνελόπη, Δικηγόρος Αθηνών