Πηνελόπη Κωνσταντάκη Δικηγόρος

Τα άρθρα μας

Οικογενειακά Θέματα: Διατροφή σε ανήλικο τέκνο & εμπόδια

Γράφει η Πηνελόπη Κωνσταντάκη, Δικηγόρος Αθηνών (ΔΣΑ)

Στις μέρες μας , με τις κοσμογονικές αλλαγές που συντελούνται κυρίως σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, ένα πολύ συχνό φαινόμενο που αντιμετωπίζουμε, είναι η δυσκολία καταβολής της διατροφής του γονέα προς το τέκνο. Η ανεργία, ο όγκος των υποχρεώσεων, οι δύσκολες συνθήκες στην εργασία κ.α, συντελούν στο φαινόμενο αυτό.

Φυσικά όμως , υπάρχει και η άλλη ‘’όψη του νομίσματος’’, όπου με δόλο, ο γονέας αποκρύπτει εισοδήματα, καθυστερεί εσκεμμένα την καταβολή διατροφής ή δηλώνει ψευδή στοιχεία κατά την επιδίκαση της διατροφής.

Δύο γονείς, που δημιούργησαν μια οικογένεια μαζί και γνώριζε σχεδόν πάντα ο ένας τα οικονομικά του άλλου, είναι παράλογο να ακολουθούν το παιχνίδι ‘’της γάτας με το ποντίκι΄΄ και να επιδίδονται σε αγώνες παρακολούθησης μεταξύ τους. Τα έξοδα τα οποία χρειάζονται για προσωπικές αντιπαραθέσεις και δικόγραφα , πολλές φορές ίσως να αγγίξουν και την ετήσια διατροφή ενός ανηλίκου. Ο κάθε γονέας έχει υποχρέωση να δηλώσει τα πραγματικά του στοιχεία προς τον έτερο γονέα, προς τον Δικηγόρο του, προς την Δικαιοσύνη.

Έτσι με την δήλωση των πραγματικών στοιχείων, αποφεύγονται λανθασμένες αποφάσεις, καθώς τα στοιχεία είναι αντικειμενικά και καμία από τις δύο μεριές δεν ακολουθεί διαδικασίες ‘’ντετέκτιβ’’ για να εξακριβώσει την αλήθεια.

Ο υπόχρεος για διατροφή γονέας, θα πρέπει να αντιληφθεί ότι η υποχρέωση του, διαρκεί μέχρι να ενηλικιωθεί το τέκνο του ή ακόμα και αν οι συνθήκες το επιβάλλουν και μετά την ενηλικίωση του.

Η διατροφή δεν είναι και δεν πρέπει να είναι σταθερή, καθώς τα έξοδα ενός παιδιού μεταβάλλονται διαρκώς και με ανάλογο τρόπο θα πρέπει να μεταβάλλεται και η διατροφή του.  Οι ανάγκες για ένδυση, υπόδηση, μόρφωση, δραστηριότητες κ.α., είναι άμεσα εξαρτώμενες με την ηλικία του τέκνου.

Βέβαια αυτό θα πρέπει να γίνεται με δίκαια κριτήρια και σύμφωνα και με τα πραγματικά εισοδήματα του υπόχρεου για διατροφή και όχι με δόλο από τον έτερο γονέα.

Δυο επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν σε αυτό το σημείο είναι α) ότι ακόμα και αν ο υπόχρεος για διατροφή γονέας έχει δημιουργήσει μια άλλη οικογένεια, η υποχρέωση για διατροφή φυσικά και τον ακολουθεί αλλά με νέα κριτήρια και β) επίσης τα τέκνα τα οποία βρίσκονται εκτός γάμου αλλά έχουν αναγνωριστεί επίσημα από τον πατέρα, δικαιούνται κανονικά και εκείνα το δικαίωμα της διατροφής. 

Σε περιπτώσεις όπου ο υπόχρεος αρνείται να καταβάλει την διατροφή προς το τέκνο του, υπάρχουν νομικές ενέργειες,  για την εύρεση αποτελεσματικής λύσης.

Η προσωρινή διαταγή, τα ασφαλιστικά μέτρα ή ακόμα και η κατάσχεση κινητής και ακίνητης περιουσίας, στις περισσότερες των περιπτώσεων, μας δίνουν  μια μόνιμη και έγκυρη λύση.

Αν και εσείς, αντιμετωπίζετε παρόμοια θέματα, επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα.

Το Δικηγορικό μας γραφείο, διακριτικά και εχέμυθα θα διαχειριστεί και την δική σας περίπτωση.

Σκοπός μας είναι πάντοτε η Λύση!