Πηνελόπη Κωνσταντάκη Δικηγόρος

Τα άρθρα μας

Επιτυχία Γραφείου: Διαγραφή οφειλής ύψους 35.658€

Ακόμα μια σπουδαία απόφαση για το γραφείο μας, για μητέρα με ανήλικο τέκνο.

Στρατιωτικός, μητέρα με ανήλικο τέκνο και διαζευγμένη, με συνολικό δανεισμό από καταναλωτικά προϊόντα τις 40.458.99 €, μας ζήτησε να αντιμετωπίσουμε τα Τραπεζικά της θέματα, με αξιόπιστη και έγκυρη λύση. Τα 40.500€ οφειλής, η αρκετά υψηλή δόση και τα υπέρογκα επιτόκια, την είχαν φέρει σε οικονομικό αδιέξοδο, καθώς τα 900 € περίπου , που απολάμβανε μηνιαίως από τον μισθό της ήταν ελάχιστα μπροστά στα έξοδα και στην ανατροφή κυρίως του ανήλικου τέκνου της.

Μετά την κατάθεση της αίτησης, για την προστασία των εισοδημάτων της και την βελτίωση των όρων του δανεισμού της, εκδόθηκε απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας.

Ειδικότερα

Με την απόφαση 384/2018 της Ειρηνοδίκου Καλλιθέας κας Πριοβόλου Μαρίας, ρυθμίζεται η οφειλή δανειολήπτριας, ετών 45, στελέχους του Πολεμικού Ναυτικού, χωρισμένη με ανήλικο τέκνο.
Σύμφωνα με την απόφαση, η αρχική οφειλή των 40.458,99€ από καταναλωτικό δάνειο, περιορίζεται πλέον στα 4.800€ (88%) τα οποία θα καταβληθούν σε 60 δόσεις των 80€/μήνα έκαστη.

 Η Ειρηνοδίκης δέχτηκε την μόνιμη αδυναμία πληρωμών της οφειλέτιδας, την παντελή έλλειψη δόλου από μέρους της αλλά και το κόστος διαβίωσης της οικογένειας της και απέρριψε πανηγυρικά όλες τις ενστάσεις της Τράπεζας.

Πράγμα που σημαίνει ότι διαγράφεται ποσοστό 88% περίπου και η δανειολήπτρια απαλλάσσεται εξαρχής από την υπόλοιπη οφειλή.

Συνεχίζουμε δυναμικά τον δίκαιο αγώνα μας για την προστασία των δικαιωμάτων των δανειοληπτών.

Αν και εσείς αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ορθή εξυπηρέτηση των δανειακών σας υποχρεώσεων, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.

Σκοπός μας, είναι πάντοτε η Λύση!

Κωνσταντάκη Πηνελόπη, Δικηγόρος Αθηνών