Πηνελόπη Κωνσταντάκη Δικηγόρος

Τα άρθρα μας

Επιτυχία Γραφείου: Διαγραφή οφειλής ύψους 30.000€

Σπουδαίο αποτέλεσμα η προστασία τριών ακινήτων

Το γραφείο μας αφού κινήθηκε έγκυρα και αποτελεσματικά κατάφερε να προστατέψει ακόμα ένα δανειολήπτη, με σοβαρά προβλήματα υγείας και διαζευγμένη.

Συνταξιούχος ασφαλίστρια, ετών 65, με σοβαρά προβλήματα υγείας (καρκινοπαθής), απευθύνθηκε σε εμάς ώστε να βρει αξιόπιστη λύση στα Τραπεζικά προβλήματα που αντιμετώπιζε. Ο Τραπεζικός δανεισμός της άγγιζε τις 120.000€ και μετά την συνταξιοδότηση της και το πρόβλημα υγείας, κατέστη αδύνατο να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις, Τραπεζικές και άλλες. 

Έτσι μετά την τεράστια πτώση των εισοδημάτων της, κατέφυγε στον Νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με σκοπό να διασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.

Ειδικότερα

Μετά τις Νομικές ενέργειες μας , εκδόθηκε η 263/18 απόφαση της Ειρηνοδίκου Λαυρίου, κας Κουβαρά Μαρίας, όπου αποφασίστηκε η διάσωση των 3 ακινήτων της δανειολήπτριας και ορίστηκε μηνιαία δόση 250€ για τελική οφειλή 90.000€, προς 3 Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.
Μπορεί η διαγραφή οφειλής να ήταν μικρή σε σχέση με άλλες αποφάσεις, όμως η επιτυχία της απόφασης, έγκειται στην προστασία των ακινήτων.

Αναλυτικά προστατεύσαμε:

  • Μονοκατοικία 130 τ.μ στην Ανάβυσσο (κύρια κατοικία).
  • Διαμέρισμα ισόγειο, 66 τ.μ στο Παγκράτι (επικαρπία).
  • Διαμέρισμα 1ος όροφος, Παγκράτι, 66 τ.μ (επικαρπία).

Συνεχίζουμε δυναμικά τον δίκαιο αγώνα, για την προστασία των δικαιωμάτων των δανειοληπτών.

Σκοπός μας, είναι πάντοτε η λύση!

Αν και εσείς αντιμετωπίζετε προβλήματα, με την ορθή εξυπηρέτηση των Τραπεζικών σας υποχρεώσεων, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.

Κωνσταντάκη Πηνελόπη, Δικηγόρος Αθηνών